top of page

KLANTENZORG & GROOTHANDEL ONDERZOEKEN

CUSTOMER CARE & WHOLSALE INQUIRIES

VAN WYK EN PLOUM VOF (UIT AFRIKA),
KAMER VAN KOOPHANDEL NUMMER: 8765 9883
BTW: NL 29 RABO 0318 4469 44
E-MAIL: INFO@UITAFRIKA.NL

PRIVACY & VEILIGHEID
DIT PRIVACYBELEID WERD VOOR HET LAATST GEWIJZIGD OP DECEMBER 2022.

VAN WYK EN PLOUM VOF (UIT AFRIKA), GEREGISTREERD IN NEDERLAND, IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS ZOALS BEPAALD IN DEZE PRIVACYVERKLARING.

 

CONTACT DETAILS:

HTTPS://WWW.UITAFRIKA.NL

MEERSEN, 6231LB, NEDERLAND

+31 6 20 22 65 56

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

VAN WYK EN PLOUM VOF (UIT AFRIKA) VERWERKT UW PERSOONSGEGEVENS OMDAT U GEBRUIK MAAKT VAN ONZE DIENSTEN EN/OF OMDAT U DEZE ZELF AAN ONS VERSTREKT.

 

HIERONDER VINDT JE EEN OVERZICHT VAN DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

- VOOR-EN ACHTERNAAM

- GESLACHT

- GEBOORTEDATUM

- GEBOORTEPLAATS

- ADRESGEGEVENS

- TELEFOONNUMMER

- E-MAILADRES

- OVERIGE PERSOONSGEGEVENS DIE JE ACTIEF VERSTREKT VOOR B.V. DOOR EEN PROFIEL AAN TE MAKEN OP DEZE WEBSITE, IN CORRESPONDENTIE EN PER TELEFOON

- LOCATIE GEGEVENS

- GEGEVENS OVER JE ACTIVITEITEN OP ONZE WEBSITE

- LIJST MET CONTACTGEGEVENS VAN DE KLANT VIA EEN APP

- INTERNETBROWSER EN APPARAATTYPE

- BANKREKENINGNUMMER

 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

ONZE WEBSITE EN/OF DIENST IS NIET BEDOELD OM GEGEVENS TE VERZAMELEN OVER WEBSITEBEZOEKERS JONGER DAN 16 JAAR, TENZIJ ZE TOESTEMMING HEBBEN VAN OUDERS OF VOOGD. WE KUNNEN ECHTER NIET CONTROLEREN OF EEN BEZOEKER OUDER DAN 16 IS. WIJ RADEN DUS OUDERS AAN BETROKKEN TE WORDEN BIJ DE ONLINE ACTIVITEITEN VAN HUN KINDEREN, OM TE VOORKOMEN DAT GEGEVENS OVER KINDEREN ZONDER TOESTEMMING VAN DE OUDERS WORDEN VERZAMELD. INDIEN JE ERVAN OVERTUIGD BENT DAT WIJ PERSOONSGEGEVENS HEBBEN VERZAMELD OVER EEN MINDERJARIGE ZONDER DEZE TOESTEMMING, NEEM DAN CONTACT OP MET ONS VIA INFO@UITAFRIKA.NL EN ZULLEN WE DEZE GEGEVENS VERWIJDEREN.

 

MET WELK DOEL EN OP GROND VAN WELKE BASIS VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

VAN WYK EN PLOUM VOF (UIT AFRIKA) VERWERKT JE PERSOONSGEGEVENS VOOR DE VOLGENDE DOELEN:

- HET AFHANDELEN VAN JE BETALING

- VERZENDEN VAN ONZE NIEUWSBRIEF EN/OF RECLAMEFOLDER

- JE TE BELLEN OF E-MAILEN INDIEN NODIG OM ONZE DIENSTEN TE VERLENEN

- JEINFORMEREN OVER WIJZIGINGEN IN ONZE DIENSTEN EN PRODUCTEN

- JE DE MOGELIJKHEID TE BIEDEN OM EEN ACCOUNT AAN TE MAKEN

- OM GOEDEREN EN DIENSTEN AAN JETE LEVEREN

- VAN WYK EN PLOUM VOF (UIT AFRIKA) VERWERKT OOK PERSOONSGEGEVENS INDIEN WE DIT WETTELIJK VERPLICHT ZIJN, ZOALS GEGEVENS DIE WE NODIG HEBBEN VOOR ONZE BELASTINGAANGIFTE.

HOE LANG WIJ PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

VAN WYK EN PLOUM VOF (UIT AFRIKA) BEWAART JE PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER DAN STRIKT NODIG IS OM DE DOELEINDEN TE BEREIKEN WAARVOOR JE GEGEVENS WORDEN VERZAMELD. WIJ GEBRUIKEN DE VOLGENDE BEWAARTERMIJNEN WAARVAN DE VOLGENDE (CATEGORIEËN) VAN PERSOONSGEGEVENS WORDEN BEWAARD ZO LANG NODIG.

 

PERSOONLIJKE GEGEVENS DELEN MET DERDEN

VAN WYK EN PLOUM VOF (UIT AFRIKA) VERSTREKT ALLEEN AAN DERDEN INDIEN NODIG VOOR DE UITVOERING VAN ONZE OVEREENKOMST MET JE OF OM TE VOLDOEN AAN EEN WETTELIJKE VERPLICHTING.

 

 

COOKIES OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN DIE WIJ GEBRUIKEN

VAN WYK EN PLOUM VOF (UIT AFRIKA) GEBRUIKT ALLEEN TECHNISCHE EN FUNCTIONELE COOKIES EN ANALYTISCHE COOKIES DIE GEEN INBREUK MAKEN OP JE PRIVACY. EEN COOKIE IS EEN KLEIN TEKSTBESTAND DAT BIJ HET EERSTE BEZOEK VAN DEZE WEBSITE OP JE COMPUTER, TABLET OF SMARTPHONE WORDT OPGESLAGEN. DE COOKIES DIE WIJ GEBRUIKEN ZIJN NOODZAKELIJK VOOR DE TECHNISCHE WERKING VAN DE WEBSITE EN JE GEBRUIKSGEMAK. ZIJ ZORGEN ERVOOR DAT DE WEBSITE NAAR BEHOREN WERKT EN ONTHOUDEN BIJVOORBEELD JE VOORKEURSINSTELLINGEN. HET STELT ONS OOK IN STAAT ONZE WEBSITE TE OPTIMALISEREN. JE KUNT COOKIES UITSCHAKELEN DOOR JE INTERNETBROWSER IN TE STELLEN ZODAT DEZE GEEN COOKIES MEER OPSLAAT. JE KUNT OOK ALLE EERDER OPGESLAGEN INFORMATIE VERWIJDEREN VIA JE BROWSERINSTELLINGEN.

 

BEKIJK, WIJZIG OF VERWIJDER GEGEVENS

JE HEBT HET RECHT OM JE PERSOONSGEGEVENS IN TE ZIEN, TE CORRIGEREN OF TE VERWIJDEREN. DIT KUN JE ZELF DOEN VIA DE PERSOONLIJKE INSTELLINGEN VAN JE ACCOUNT. BOVENDIEN HEB JE HET RECHT OM ELKE TOESTEMMING VOOR DE GEGEVENSVERWERKING IN TE TREKKEN OF BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN JE PERSOONSGEGEVENS DOOR ONS BEDRIJF EN HEBT HET RECHT OP GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID. DAT BETEKENT DAT JE BIJ ONS EEN VERZOEK KUNT INDIENEN OM DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ OVER JE BEHOUDEN IN EEN COMPUTERBESTAND NAAR JOU OF EEN ANDERE DOOR JOU GENOEMDE ORGANISATIE TE STUREN.

 

WIL JE GEBRUIK MAKEN VAN JE RECHT VAN BEZWAAR EN/OF RECHT OP GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID OF HEB JE ANDERE VRAGEN/OPMERKINGEN OVER GEGEVENSVERWERKING, STUUR DAN EEN GESPECIFICEERD VERZOEK NAAR INFO@UITAFRIKA.NL.

 

OM ER ZEKER VAN TE ZIJN DAT HET VERZOEK TOT BEZICHTIGING DOOR U IS GEMAAKT, VERZOEKEN WIJ JE EEN KOPIE VAN JE IDENTITEITSBEWIJS MET HET VERZOEK TE STUREN. MAAK IN DIT KOPIE JE PASPOORTFOTO, MRZ (MACHINE LEESBARE ZONE, DE STRIP MET NUMMERS ONDERAAN HET PASPOORT), PASPOORTNUMMER EN BURGERSERVICENUMMER (BSN) ZWART. DIT IS OM JE PRIVACY TE BESCHERMEN. VAN WYK EN PLOUM VOF (UIT AFRIKA) BEANTWOORDT ZO SNEL MOGELIJK, MAAR IN IEDER GEVAL BINNEN VIER WEKEN, OP JE AANVRAAG.

 

VAN WYK EN PLOUM VOF (UIT AFRIKA) WIJZEN ER EVENEENS OP DAT JE DE MOGELIJKHEID HEBT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN BIJ DE NATIONALE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT, DE AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS. DAT KAN VIA DE VOLGENDE LINK: HTTPS://AUTORITEITPERSOONSGEVENS.NL/NL/CONTACT-WITH-THE-AUTHORITY-PERSOONSGEVENS/TIP-ONS

 

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BESCHERMEN

VAN WYK EN PLOUM VOF (UIT AFRIKA) NEEMT DE BESCHERMING VAN JE GEGEVENS SERIEUS EN NEEMT PASSENDE MAATREGELEN OM MISBRUIK, VERLIES, ONGEAUTORISEERDE TOEGANG, ONGEWENSTE PUBLICATIE EN ONBEVOEGDE WIJZIGING TE VOORKOMEN. ALS JE DE INDRUK HEBT DAT JE GEGEVENS NIET GOED BEVEILIGD ZIJN OF ER INDICATIES ZIJN VAN MISBRUIK, NEEM DAN CONTACT OP MET ONZE KLANTENSERVICE OF VIA INFO@UITAFRIKA.NL

PRIVACY & SAFETY

ALGEMENE VOORWAARDEN

TERMS & CONDITIONS

DEZE WEBSITE IS EIGENDOM VAN EN WORDT BEHEERD DOOR VAN WYK & PLOUM V.O.F. HANDELSNAAM ‘UIT AFRIKA’ DEZE VOORWAARDEN ZETTEN DE ALGEMENE VOORWAARDEN WAARONDER JE GEBRUIK MAG MAKEN VAN ONZE WEBSITE EN DIENSTEN ZOALS DIE DOOR ONS WORDEN AANGEBODEN. DEZE WEBSITE BIEDT BEZOEKERS AFRIKAANSE EN AFRIKAANS GEÏNSPIREERDE LEVENSSTIJLPRODUCTEN. DOOR TOEGANG TE KRIJGEN TOT OF GEBRUIK TE MAKEN VAN DE WEBSITE OF ONZE DIENST, STEM JE ERMEE IN DAT JE DEZE VOORWAARDEN HEBT GELEZEN EN BEGREPEN EN AKKOORD GAAT GEBONDEN TE ZIJN AAN DEZE VOORWAARDEN.

 

OM ONZE WEBSITE TE GEBRUIKEN EN/OF ONZE DIENSTEN TE ONTVANGEN, MOET JE TENMINSTE 18 JAAR OUD ZIJN, OF DE WETTELIJKE LEEFTIJD VAN MEERDERHEID IN JE RECHTSGEBIED, EN DE WETTELIJKE AUTORITEIT, HET RECHT EN DE VRIJHEID BEZITTEN OM DEZE VOORWAARDEN ALS EEN BINDENDE OVEREENKOMST. HET IS JE NIET TOEGESTAAN DEZE WEBSITE TE GEBRUIKEN EN/OF DIENSTEN TE ONTVANGEN INDIEN DIT VERBODEN IS IN JE LAND OF ONDER ENIGE WET OF REGELGEVING DIE OP JOU VAN TOEPASSING IS.

 

WANNEER JE EEN ITEM KOOPT, GA JE ERMEE AKKOORD DAT: (I) JE VERANTWOORDELIJK BENT VOOR HET LEZEN VAN DE VOLLEDIGE ITEMLIJST VOORDAT JE EEN VERBINTENIS GAAT OM HET TE KOPEN: (II) JE GAAT EEN WETTELIJK BINDEND CONTRACT AAN OM EEN ITEM TE KOPEN WANNEER JE JE VERBINDT OM EEN ITEM TE KOPEN EN JE VOLTOOID HET UITCHECKBETAALPROCES.

 

DE PRIJZEN DIE WIJ VOOR ONZE PRODUCTEN REKENEN, STAAN VERMELD OP DE WEBSITE. WIJ BEHOUDEN ONS HET RECHT VOOR OM ONZE PRIJZEN VOOR GETOONDE PRODUCTEN OP ELK MOMENT TE WIJZIGEN, EN PRIJSFOUTEN TE CORRIGEREN DIE ONBEWUST KUNNEN OPTREDEN. AANVULLENDE INFORMATIE OVER PRIJZEN EN VERKOOPBELASTING IS BESCHIKBAAR OP DE PAGINA BETALINGEN. LET OP DAT VAN WYK EN PLOUM VOF NIET AANSPRAKELIJK IS VOOR EVENTUELE BELASTINGEN DIE DOOR DE DOUANE MOETEN WORDEN BEPAALD EN DOOR JOU MOETEN WORDEN BETAALD, DAT ZAL DE KLANTEN EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID ZIJN.

 

VOOR ELK ONBESCHADIGD PRODUCT RETOURNEER JE HET GEWOON MET DE INBEGREPEN ACCESSOIRES EN VERPAKKING SAMEN MET HET ORIGINELE ONTVANGSTBEWIJS (OF GESCHENKBEWIJS) BINNEN 14 DAGEN NA DE DATUM DAT JE HET PRODUCT ONTVANGT, EN WIJ ZULLEN HET RUILEN OF EEN TERUGBETALING AANBIEDEN OP BASIS VAN DE OORSPRONKELIJKE BETAALMETHODE . NEEM BOVENDIEN KENNIS VAN HET VOLGENDE: (I) PRODUCTEN KUNNEN ALLEEN WORDEN RETOURNEERD IN HET LAND WAARIN ZE OORSPRONKELIJK ZIJN AANGESCHAFT; EN (II) ALLE OP MAAT GEMAAKTE / OP BESTELLING GEMAAKTE PRODUCTEN, ETEN EN DRANKEN KOMEN NIET IN AANMERKING VOOR RETOURNERING.

 

WIJ KUNNEN ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING DE DIENSTEN WIJZIGEN; STOPPEN MET HET VERLENEN VAN DE DIENSTEN OF ENIGE FUNCTIE VAN DE DIENSTEN DIE WIJ AANBIEDEN; OF LIMIETEN CREËREN VOOR DE SERVICES. WIJ KUNNEN DE TOEGANG TOT DE DIENSTEN PERMANENT OF TIJDELIJK BEËINDIGEN OF OPSCHORTEN ZONDER KENNISGEVING EN AANSPRAKELIJKHEID OM WELKE REDEN DAN OOK OF ZONDER REDEN.

 

WANNEER WE EEN GELDIGE GARANTIECLAIM ONTVANGEN VOOR EEN PRODUCT DAT BIJ ONS IS GEKOCHT, ZULLEN WE HET RELEVANTE DEFECT REPAREREN OF HET PRODUCT VERVANGEN. ALS WIJ HET PRODUCT NIET BINNEN EEN REDELIJKE TIJD KUNNEN REPAREREN OF VERVANGEN, HEEFT DE KLANT RECHT OP VOLLEDIGE TERUGBETALING BIJ ONMIDDELLIJKE RETOURNERING VAN HET PRODUCT AAN ONS. WIJ BETALEN DE VERZENDING VAN GEREPAREERDE OF VERVANGEN PRODUCTEN AAN DE KLANT EN DE KLANT ZAL VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR DE RETOURVERZENDING VAN HET PRODUCT NAAR ONS.

 

DE SERVICE EN ALLE MATERIALEN DAARIN OF DAARBIJ WORDEN OVERGEDRAGEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SOFTWARE, AFBEELDINGEN, TEKST, GRAFISCHE GEGEVENS, LOGO'S, OCTROOIEN, HANDELSMERKEN, SERVICEMERKEN, AUTEURSRECHTEN, FOTO'S, AUDIO, VIDEO'S, MUZIEK EN ALLE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN DIE DAARBIJ VERBAND HOUDEN, ZIJN HET EXCLUSIEVE EIGENDOM VAN VAN WYK & PLOUM V.O.F. BEHALVE ZOALS UITDRUKKELIJK HIERIN VERMELD, WORDT NIETS IN DEZE VOORWAARDEN BESCHOUWD OM EEN LICENTIE TE CREËREN IN OF ONDER DERGELIJKE INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN, EN JE GAAT ERMEE AKKOORD NIET TE VERKOPEN, IN LICENTIE TE GEVEN, TE VERHUREN, TE WIJZIGEN, TE DISTRIBUEREN, TE KOPIËREN, TE REPRODUCEREN, TE VERZENDEN, OPENBAAR TE TONEN, HET OPENBAAR UITVOEREN, PUBLICEREN, AANPASSEN, BEWERKEN OF AFGELEIDE WERKEN DAARVAN MAKEN.

 

WIJ KUNNEN JE TOEGANG TOT DE DIENST PERMANENT OF TIJDELIJK BEËINDIGEN OF OPSCHORTEN ZONDER KENNISGEVING EN AANSPRAKELIJKHEID OM WELKE REDEN DAN OOK, OOK ALS JE IN ONZE ENIGE BEPALING ENIGE BEPALING VAN DEZE VOORWAARDEN OF ENIGE TOEPASSELIJKE WET OF REGELGEVING SCHENDT. JE KUNT TE ALLEN TIJDE HET GEBRUIK STOPPEN EN VERZOEKEN OM JE ACCOUNT EN/OF DIENSTEN TE ANNULEREN. NIETTEGENSTAANDE IETS DAT HET VOORGAANDE TEGENSTRIJDIG HEEFT, ZULLEN DERGELIJKE ABONNEMENTEN MET BETREKKING TOT AUTOMATISCH VERLENGDE ABONNEMENTEN OP BETAALDE DIENSTEN SLECHTS WORDEN BEËINDIGD NA HET VERLOPEN VAN DE RESPECTIEVE PERIODE WAARVOOR JE REEDS HEBT BETAALD.

 

JE GAAT ERMEE AKKOORD OM VAN WYK & PLOUM V.O.F. SCHADELOOS TE STELLEN VAN ENIGE EISEN, VERLIES, AANSPRAKELIJKHEID, CLAIMS OF UITGAVEN (INCLUSIEF ADVOCATENKOSTEN), DIE TEGEN HEN WORDEN GEMAAKT DOOR EEN DERDE ALS GEVOLG VAN, OF VOORTVLOEIEN UIT OF IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF EEN VAN DE DIENSTEN DIE WORDEN AANGEBODEN OP DE WEBSITE.

 

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, IS VAN WYK & PLOUM IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INDIRECTE, BESTRAFFENDE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLGSCHADE OF VOORBEELDSCHADE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE VOOR WINSTDERVING, GOODWILL, GEBRUIK, GEGEVENS OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET HET GEBRUIK VAN OF DE ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN DE SERVICE.

 

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, AANVAARDT VAN WYK & PLOUM GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ENIGE (I) FOUTEN, FOUTEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN VAN DE INHOUD; (II) PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN, VAN WELKE AARD DAN OOK, ALS GEVOLG VAN UW TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE DIENST; EN (III) ENIGE ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE VEILIGE SERVERS EN/OF ENIGE EN ALLE PERSOONLIJKE INFORMATIE DIE DAARIN IS OPGESLAGEN.

 

WIJ BEHOUDEN HET RECHT VOOR OM DEZE VOORWAARDEN VAN TIJD TOT TIJD NAAR EIGEN GOEDDUNKEN TE WIJZIGEN. DAAROM DIEN JE DEZE PAGINA'S PERIODIEK TE BEKIJKEN. WANNEER WE DE VOORWAARDEN OP EEN MATERIËLE MANIER WIJZIGEN, ZULLEN WE JE MELDEN DAT DE VOORWAARDEN MATERIËLE WIJZIGINGEN HEBBEN GEMAAKT. JE VOORTDURENDE GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF ONZE DIENST NA EEN DERGELIJKE WIJZIGING VORMT DAT JE AANVAARDING VAN DE NIEUWE VOORWAARDEN. ALS JE NIET AKKOORD GAAT MET EEN VAN DEZE VOORWAARDEN OF EEN TOEKOMSTIGE VERSIE VAN DE VOORWAARDEN, MAG JE DE WEBSITE OF DE DIENST NIET GEBRUIKEN OF TOEGANG HEBBEN (OF BLIJVEN TOEGANG HEBBEN).

 

DEZE VOORWAARDEN, DE HIERONDER VERSTREKTE RECHTEN EN VERHAALSMOGELIJKHEDEN, EN ALLE CLAIMS EN GESCHILLEN DIE HIERBIJ EN/OF DE DIENSTEN VERBAND HOUDEN, WORDEN BEHEERST DOOR, UITGEVOERD EN UITGEVOERD IN ALLE OPZICHTEN UITSLUITEND EN UITSLUITEND IN OVEREENSTEMMING MET DE INTERNE MATERIËLE WETTEN VAN DE NEDERLAND, ZONDER RESPECT VOOR HAAR CONFLICT VAN WETGEVINGSBEGINSELEN. AL DERGELIJKE CLAIMS EN GESCHILLEN MOETEN WORDEN INGEBRACHT, EN JE GAAT HIERBIJ ERMEE AKKOORD DAT ZE UITSLUITEND WORDEN BESLIST DOOR EEN BEVOEGDE RECHTBANK IN MAASTRICHT. DE TOEPASSING VAN HET OVEREENKOMST VAN DE VERENIGDE NATIES VOOR DE INTERNATIONALE VERKOOP VAN GOEDEREN WORDT HIERBIJ UITDRUKKELIJK UITGESLOTEN.

 

CONTACTEER ONS VOOR VRAGEN OF KLANTENSERVICE OP INFO@UITAFRIKA.NL

DROP VERZENDING / OP BESTELLING GEMAAKT

DROPSHIPMENT

VAN WYK EN PLOUM VOF WERKT GEDEELTELIJK OP MADE -TO EN PRINT- TO -ORDER BASIS, OOK BEKEND ALS DROPSHIPMENT. MET DROP SHIPMENT MAAKT HET VOOR ONS MOGELIJK OM PRODUCTEN AAN TE BIEDEN DIE WE NORMAAL NIET KUNNEN AANBIEDEN EN IN VERSCHILLENDE MATEN EN KLEUREN TE BEHOUDEN. DIT BIEDT JOU ALS KLANT EEN GROTERE ASSORTIMENT AAN PRODUCTEN.

MET PRINT ON DEMAND HELPT HET OOK MILIEUVRIENDELIJK TE ZIJN, DOOR GEEN VOORRAAD TE HEBBEN DIE NIET VERKOCHT. PRODUCTEN WORDEN OVER HET ALGEMEEN BINNEN 3-5 WERKDAGEN GEPRODUCEERD EN ZULLEN VERVOLGENS NAAR JE VERZEND WORDEN. VERZENDDATA WORDEN BEREKEND BOVENOP DE PRODUCTDATA, DEZE DUUR IS PER LAND VERSCHILLEND. DE ALGEMENE VERZENDINGSDUUR ZAL TUSSEN 2 TOT 14 WERKDAGEN ZIJN. (ALGEMEEN 2 TOT 5 VOOR NEDERLAND, BELGIË EN DUITSLAND).

ALS JE DEFECTE PRODUCTEN HEBT, STUUR ONS DAN JE ORDERNUMMER, PRODUCT EN AFBEELDINGEN NAAR INFO@UITAFRIKA.NL. WAAR WE DE CLAIM VERVOLGENS BEOORDELEN EN AAN ONZE PARTNERS RAPPORTEREN. SOMMIGE PRODUCTEN KUNNEN WORDEN GEVRAAGD OM NAAR ONS KANTOOR TE WORDEN VERZONDEN VOOR VERDER ONDERZOEK.

ALLE RETOURPRODUCTEN MOETEN WORDEN RETOURNEERD AAN VAN WYK & PLOUM VOF, TENZIJ ANDERS IS OVEREENGEKOMEN.

bottom of page